User Tools

Site Tools


drivinghistory

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

drivinghistory [2015/06/29 15:30]
admin được tạo ra
drivinghistory [2015/07/08 18:09] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Hướng dẫn sử dụng nhật ký lái xe ====== ====== Hướng dẫn sử dụng nhật ký lái xe ======
-{{:​help:​drivingdiary.png|}} 
 Nhật ký lái xe cho phép người dùng nhập số Công-Tơ-Met thủ công của xe theo ngày Nhật ký lái xe cho phép người dùng nhập số Công-Tơ-Met thủ công của xe theo ngày
 -- --
 +{{:​help:​drivingdiary.png|}}
 +
 Để thực hiện chức năng này, từ màn hình chính hoặc danh mục người dùng chọn "​Nhật ký lái xe" và thực hiện những bước sau: Để thực hiện chức năng này, từ màn hình chính hoặc danh mục người dùng chọn "​Nhật ký lái xe" và thực hiện những bước sau:
   * (1): Chọn ngày ghi Công-Tơ-Met   * (1): Chọn ngày ghi Công-Tơ-Met
drivinghistory.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/08 18:09 do admin