User Tools

Site Tools


listofvehicles

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
listofvehicles [2015/07/11 11:01]
admin
listofvehicles [2015/07/11 11:03] (hiện tại)
admin
Dòng 16: Dòng 16:
 <​li>​Ngày kiểm tra tài khoản phụ gần nhất</​li>​ <​li>​Ngày kiểm tra tài khoản phụ gần nhất</​li>​
 <​li>​Ngày kích hoạt dịch vụ: Ngày bắt đầu xe sử dụng hệ thống giám sát</​li>​ <​li>​Ngày kích hoạt dịch vụ: Ngày bắt đầu xe sử dụng hệ thống giám sát</​li>​
-<​li>​Ngày hết hạng hoạt động</​li>​+<​li>​Ngày hết hạhoạt động</​li>​
 <​li>​Nếu xe bị khóa thì sẽ không được thực hiện các chức năng của hệ thống</​li>​ <​li>​Nếu xe bị khóa thì sẽ không được thực hiện các chức năng của hệ thống</​li>​
 <​li>​Cập nhật lại số sim điện thoại cho thiết bị. <span style="​color:​blue">​Cần nhập chính xác số sim điện thoại trên thiết bị</​span></​li>​ <​li>​Cập nhật lại số sim điện thoại cho thiết bị. <span style="​color:​blue">​Cần nhập chính xác số sim điện thoại trên thiết bị</​span></​li>​
listofvehicles.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/11 11:03 do admin