User Tools

Site Tools


listofvehicles:sensorvalue

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
listofvehicles:sensorvalue [2015/06/29 11:32]
admin
listofvehicles:sensorvalue [2015/06/29 11:35] (hiện tại)
admin
Dòng 3: Dòng 3:
   * (1): Tên cảm biến cần sử dụng   * (1): Tên cảm biến cần sử dụng
   * (2): Dây đầu vào của cảm biến   * (2): Dây đầu vào của cảm biến
-  * (3): Số điện áp tương ứng với số lít chất lỏng. Sensor sẽ nhận giá trị điện áp qua dây đầu vào (2), dựa vào giá trị này hệ thống sẽ tính được số lit chất lỏng tương ứng dựa theo các mức điện áp và giá trị(số lít chất lỏng)+  * (3): Số điện áp tương ứng với số lít chất lỏng. Sensor sẽ nhận giá trị điện áp qua dây đầu vào (2), dựa vào giá trị này hệ thống sẽ tính được số lit chất lỏng tương ứng dựa theo các mức điện áp và giá trị(số lít chất lỏng). Người dùng có thể thêm bớt các mức điện áp và giá trị, số lượng điện áp-giá trị càng nhiều thì dữ liệu càng chính xác
 **Người dùng cần liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn chi tiết** **Người dùng cần liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn chi tiết**
  
listofvehicles/sensorvalue.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 11:35 do admin