User Tools

Site Tools


maintainence:doit

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

maintainence:doit [2015/06/29 17:29] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Thực hiện bảo trì ======
 +{{:​help:​domainenance.png|}}
 +
 +Tại thời điểm thực hiện bảo trì hệ thống sẽ ghi lại số ngày và số km đã sử dụng
 +
 +Sau khi lưu lại thì hệ thống sẽ tự động mở một form mới để thiết lặp lại bảo trì cho xe, người dùng có thể tiếp tục tạo bảo trì hoặc bỏ qua bước này
 +
  
maintainence/doit.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 17:29 do admin