User Tools

Site Tools


reports:closedoor

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:closedoor [2015/07/04 11:45] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo đóng mở cửa theo điểm và lộ trình</​h1>​ 
 +<​h4>​Báo cáo này thống kê người dùng những thông tin về trạng thái nguồn(tắt/​mở),​ trạng thái cửa(đóng/​mở),​ trạm xe đã qua, vận tốc xe, vị trí xe theo những điểm thời gian đã chọn </​h4>​ 
 +<p> 
 +<​h4>​Để xem báo cáo này người dùng thực hiện các bước như hình:</​h4>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportpointspeedclosedoor.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +<p> 
 +</​html>​
reports/closedoor.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:45 do admin