User Tools

Site Tools


reports:pointandspeedclosedoor

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:pointandspeedclosedoor [2015/07/06 10:31]
admin được tạo ra
reports:pointandspeedclosedoor [2015/07/06 10:32] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​h1>​Báo cáo đóng mở cửa</​h1>​ <​h1>​Báo cáo đóng mở cửa</​h1>​
-<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin đóng/mở cửa, tắt/mở nguồn tại thời điểm</​h4>​+<​h4>​Báo cáo này thống kê thông tin đóng/mở cửa, tắt/mở nguồn tại thời điểm ​những thời điểm mà người dùng đã chọn</h4>
 <p> <p>
 <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​ <​h4>​Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này</​h4>​
reports/pointandspeedclosedoor.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/06 10:32 do admin