User Tools

Site Tools


reports:qcvn31dailydriving

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31dailydriving [2015/07/03 16:46] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​body>​ 
 +<​h1>​Báo cáo vi phạm lái xe trong ngày</​h1>​ 
 +<​p><​b>​Báo cáo vi phạm lái xe trong ngày thống kê thông tin số giờ lái xe trong ngày của xe </​b></​p>​ 
 +<p> 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvn31dailydriving.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +</​body>​ 
 +</​html>​
reports/qcvn31dailydriving.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 16:46 do admin