User Tools

Site Tools


reports:qcvn31overspeed

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31overspeed [2015/07/03 15:29] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​body>​ 
 +<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo vượt quá tốc độ</​h1>​ 
 +<​p><​b>​Báo cáo vượt quá tốc độ cho phép người dùng xem những xe nào đang chạy quá tốc độ cho phép </​b></​p>​ 
 +<​h2>​Danh sách báo cáo vượt quá tốc độ</​h2>​ 
 +<p> 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvnoverspeed.png"​ class="​media"​ alt="">​ 
 +</​p>​ 
 +</​body>​ 
 +</​html>​
reports/qcvn31overspeed.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 15:29 do admin