User Tools

Site Tools


reports:qcvn31waypoint

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31waypoint [2015/07/03 17:27] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​body>​ 
 +<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo điểm lộ trình</​h1>​ 
 +<​p><​b>​Báo cáo này cho phép người dùng thống kê các điểm mà xe đã đi qua: Thời gian, tọa độ, địa chỉ</​b></​p>​ 
 +<p> 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvn31history.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +<​p><​b>​Người dùng click địa chỉ để xem vị trí điểm trên lộ trình</​b></​br>​ 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​closedoorpoint.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +</​body>​ 
 +</​html>​
reports/qcvn31waypoint.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 17:27 do admin