User Tools

Site Tools


reports:waypoints

Hướng dẫn báo cáo quá trình gửi dữ liệu về tổng cục đường bộ(TCĐB)

Báo cáo này thống kê người dùng trạng thái gửi dữ liệu về TCĐB (Theo nghị định 91 TCĐB) theo ngày: Ngày gửi dữ liệu, thời gian cuối cùng(trong ngày) GPS gửi tín hiệu về, số điểm lộ trình(waypoint) đã gửi về TCĐB

Để xem báo cáo này người dùng thực hiện các bước như hình:

reports/waypoints.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/17 17:06 do admin