User Tools

Site Tools


reports:waypoints

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:waypoints [2015/07/17 17:02]
admin được tạo ra
reports:waypoints [2015/07/17 17:06] (hiện tại)
admin
Dòng 1: Dòng 1:
 <​html>​ <​html>​
 <​h1>​Hướng dẫn báo cáo quá trình gửi dữ liệu về tổng cục đường bộ(TCĐB)</​h1>​ <​h1>​Hướng dẫn báo cáo quá trình gửi dữ liệu về tổng cục đường bộ(TCĐB)</​h1>​
-<​p>​Báo cáo này thống kê người dùng trạng thái gửi dữ liệu về TCĐB (Theo nghị định 91 TCĐB) theo ngày: Ngày gửi dữ liệu, thời gian cuối cùng(trong ngày) GPS gửi tín hiệu về, số điểm lộ trình(waypoint) ​GPS gửi về </p>+<​p>​Báo cáo này thống kê người dùng trạng thái gửi dữ liệu về TCĐB (Theo nghị định 91 TCĐB) theo ngày: Ngày gửi dữ liệu, thời gian cuối cùng(trong ngày) GPS gửi tín hiệu về, số điểm lộ trình(waypoint) ​đã gửi về TCĐB </p>
 <​p>​Để xem báo cáo này người dùng thực hiện các bước như hình:</​p>​ <​p>​Để xem báo cáo này người dùng thực hiện các bước như hình:</​p>​
 <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportwaypoint.png"​ class="​media"​ alt="">​ <img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportwaypoint.png"​ class="​media"​ alt="">​
 </​html>​ </​html>​
reports/waypoints.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/17 17:06 do admin