User Tools

Site Tools


reports:waypoints

**Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!**Hướng dẫn báo cáo quá trình gửi dữ liệu về tổng cục đường bộ(TCĐB)

Báo cáo này thống kê người dùng trạng thái gửi dữ liệu về TCĐB (Theo nghị định 91 TCĐB) theo ngày: Ngày gửi dữ liệu, thời gian cuối cùng(trong ngày) GPS gửi tín hiệu về, số điểm lộ trình(waypoint) GPS gửi về

Để xem báo cáo này người dùng thực hiện các bước như hình:

reports/waypoints.1437123765.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2015/07/17 17:02 do admin