User Tools

Site Tools


listofvehicles

Hướng dẫn quản lý danh sách xe

Hiển thị danh sách xe mà người dùng đang quản lý

 1. Gửi thông tin danh sách xe về tổng cục đường bộ theo QCVN31. Thông tin cần gửi về tổng cục gồm thông tin công ty và danh sách xe cuả công ty. Xem chi tiết
 2. Biển số xe đang sử dụng. Khi gửi vể tổng cục đường bộ thì biển số này sẽ được chuyển thành biển số chuẩn(Các chữ cái được viết lớn và không có khoảng cách)
 3. Ngày đăng kiểm gần nhất của xe
 4. Số sim điện thoại được người dùng nhập để cập nhật số sim trên thiết bị
 5. Số sim điện thoại của thiết bị(được hệ thống đọc từ thiết bị). Số sim này có tác dụng kết nối mạng 3G để truyền dữ liệu từ GPS về máy chủ
 6. Tài khoản chính của sim. Được dùng để đăng ký mạng 3G, và gửi tin nhắn cảnh báo đến người dùng. Xem cấu hình tin nhắn
 7. Ngày kiểm tra tài khoản chính gần nhất
 8. Tài khoản phụ của xe, tài khoản này được khuyến mãi bởi các nhà mạng
 9. Ngày kiểm tra tài khoản phụ gần nhất
 10. Ngày kích hoạt dịch vụ: Ngày bắt đầu xe sử dụng hệ thống giám sát
 11. Ngày hết hạn hoạt động
 12. Nếu xe bị khóa thì sẽ không được thực hiện các chức năng của hệ thống
 13. Cập nhật lại số sim điện thoại cho thiết bị. Cần nhập chính xác số sim điện thoại trên thiết bị
 14. Cập nhật các thông tin của xe. Xem thông tin cập nhật xe

listofvehicles.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/11 11:03 do admin