User Tools

Site Tools


reports:totalcontinuous

Báo cáo hành trình

Báo cáo này thống kê thông tin các hành trình của xe theo quãng đường đi được. Các thông tin báo cáo: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, quãng đường đi được, Tổng quãng đường đi được, vận tốc lớn nhất, vận tốc trung bình, vận tốc nhỏ nhất, vị trí bắt đầu, vị trí kết thúc, thời gian lái xe, thời gian nghỉ, thời gian nghỉ giữa ca, thời gian làm việc

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Chọn để xem báo cáo các hành trình có số km lớn hơn số này
  5. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/totalcontinuous.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 16:06 do admin