User Tools

Site Tools


reports:totaldaily

Báo cáo quãng đường và nhiên liệu

Báo cáo này thống kê thông tin tổng hợp về quãng đường và nhiên liệu trong ngày: Quãng đường đi được, thời gian mở máy đầu tiên, thời gian tắt máy cuối cùng, vận tốc lớn nhất, vận tốc trung bình, Nhiên liệu theo định mức, Số lần vượt tốc, thời gian sử dụng(giờ:phút), Nhiên liệu theo giờ mở máy, Thời gian dừng có mở máy, nhiên liệu theo giờ dừng có mở máy, thời gian dừng tắt máy, nhiên liệu vào thực, số lần dừng xe, số lần mở cửa, km theo đồng hồ

Người dùng thực hiện các bước như hình để xem báo cáo này


    Trong đó:

  1. Ngày bắt đầu xem báo cáo
  2. Ngày kết thúc xem báo cáo
  3. Chọn danh sách xe để xem hành trình(mặc định: tất cả)
  4. Click xem để xem báo cáo

Người dùng có thể tải báo cáo về các định dạng excel, word, pdf, csv file bằng cách click "Xuất File"

reports/totaldaily.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/07 10:54 do admin