User Tools

Site Tools


online

Hướng dẫn xem trực tuyến

Xem bản đồ trực tuyến

1. Danh sách xe đang hoạt động

Người dùng có thể nhập biển số xe để tìm kiếm nhanh biển số xe của hệ thống

Để sử dụng những tính năng cho xe, người dùng có thể click xe và xem thông tin trên bản đồ trực tuyến. Hoặc click phải lên danh sách xe

  • Chú ý: Cột Ngày/Giờ được địnhdạng theo: Ngày-Tháng Giờ:phút:giây

2. Thông tin trực tuyến xe trên bản đồ

(1): Số Công-Tơ-Mét của xe

(2): Trạng thái đóng mở nguồn và máy điều hòa

(3): Xăng dầu hiện tại của xe

(4): Tín hiệu dây đầu vào/ra của thiết bị Tín hiệu dây đầu vào cho biết tín hiệu bật/tắt của sensor đang nối với dây đầu vào đó. Vd đầu vào 1,2 gắn với sensor nguồn và máy lạnh. Khi sensor nguồn, máy lạnh tắt/mở thì tín hiệu dây đầu vào 1,2 sẽ được hiển thị mở(màu xanh)/tắt(màu trắng) Tín hiệu dây đầu ra có thể truyền tín hiệu tới thiết bị, sensor khác. Ví dụ: có thể gắn với loa

(5): Giá trị điện áp(v) của 2 đầu vào của thiết bị, thông thường 2 đầu vào này được gắn với nguồn và máy lạnh

(6): Thông tin hiển thị đối với những xe thuộc QCVN31

(7): Khách hàng sử dụng chức năng này để gửi báo cáo lỗi tới bộ phận kỹ thuật

(8): Điều tài xế cho xe

(9): Xem sự kiện hiện tại của xe

(10): Viết ghi chú cho xe

(11): Chỉ theo dõi xe hiện tại trên bản đồ

(12): Xem vị trí hiện tại trên bản đồ google tĩnh (13): Lưu vị trí hiện tại của xe trên bản đồ

(14): Xem khoảng cách của xe đang xem so với các xe đang còn lại, ước lượng thời gian tới những xe đó (12): Xem lại lộ trình của xe

3. Hình ảnh sự kiện

(1): Xem hình ảnh gần nhất

(2): Xem đồ thị xăng dầu

(3): Xem các sự kiện trong ngày

Xem lại lộ trình

Xem lại lộ trình cho phép người dùng xem lại các thông tin trong quá trình vận chuyển của xe và mô phỏng lại quá trình duy chuyển của xe

Để sử dụng tính năng này, từ màn hình click chọn “Xem lại lộ trình”, hoặc chọn xe trên bản đồ và click chọn Thông tin lộ trình sẽ được hiển thị như hình

(1): Chọn xe để xem lại lộ trình, check “Hiển thị hình ảnh” để xem lại hình ảnh trong quá trình xem lại lộ trình

(2): Chọn khoảng thời gian để xem lại lộ trình

(3): Click “Tải về” để tải dữ liệu lộ trình. Dữ liệu lộ trình theo khoảng thời gian sẽ được tải về

(4): Click “Xem” để xem mô phỏng lộ trình. Quá trình di chuyển của xe trước đó sẽ được mô phỏng lại trên bản đồ số

(5): dữ liệu lộ trình. Thông tin dữ liệu lộ trình(từ trái sang phải): Trạng thái tại xe(dừng/đỗ, chạy, tắt máy), Thời gian, vận tốc, quãng đường trong ngày, địa chỉ

(6): Các điểm dừng của xe

(7): Danh sách các hình ảnh được tải về theo lộ trình. Người dùng có thể click trái lên hình ảnh để mở lớn ảnh và xem thông tin thời gian và địa chỉ hiện tại mà ảnh chụp được

(8): Đường di chuyển của lộ trình được mô phỏng trên bản đồ số

(9): Người dùng có thể click hình ảnh trên lộ trình để xem thông tin hình ảnh tại thời điểm đó

Video hướng dẫn xem lại lộ trình

Quản lý vùng/đường/điểm

Chức năng này cho phép người dùng tạo các vùng, đường, điểm trên bản đồ số. Các vùng, đường, điểm này có thể được sử dụng để cảnh báo các xe khi các xe này ra/vào vùng, đường, điểm đó. Người dùng sử dụng các công cụ vẽ vùng, đường, điểm trên bản đồ số

Quản lý Vùng

Tạo mới vùng đường

Để tạo vùng trên bản đồ số người dùng click trên bản đồ số

Sau khi click chọn các điểm trên bản đồ(ít nhất 3 điểm), người dùng double-click để lưu lại vùng đã vẽ

Người dùng có thể click để hủy vẽ, click trở lại nét vẽ trước, để vẽ tiếp, sau khi người dùng vẽ xong thì double-click và lưu lại thông tin vùng

Nếu người dùng check chọn “Cho Phép Xe Ở Bên Trong”, thì các xe vào khu vực này sẽ không bị cảnh báo. Ngược lại các xe vào khu vực này sẽ bị cảnh báo

Chỉnh sửa vùng

Để sửa thông tin vùng đường, người dùng click

Để chỉnh sửa kích thước vùng, người dùng làm những bước sau

(1): Click chọn vùng từ danh sách

(2): Bắt đầu chỉnh sửa

(3): Click lên vùng để chỉnh sửa

(4): Kéo để thay đổi hình dạng

(5): Lưu lại

Cập nhật xe cho vùng

Người dùng cần xác định những xe nào sẽ nhận cảnh báo khi ra/vào khu vực này. Để thực hiện chức năng này người dùng click

Theo mặc định, khi các xe vào ra khu vực sẽ được hệ thống gửi báo cáo về user. Tuy nhiên người dùng có thể thiết lập những tùy chọn cảnh báo cho từng xe bằng cách click chọn

Quản lý đường

Thêm đường

Để tạo mới đường người dùng click trên bản đồ trực tuyến, sau khi hoàn thành vẽ đường người dùng double-click và lưu lại thông tin đường

Cập nhật đường

Để cập nhật thông tin đường người dùng click

Để cập nhật kích thước đường, từ danh sách đường người dùng click chọn đường và click chọn trên màn hình trực tuyến và bắt đầu chỉnh sửa

Cập nhật xe cho đường

Để cập nhật xe cho đường người dùng click chọn , sau đó cập nhật danh sách xe cho đường Theo mặc định, khi các xe vào ra khu vực sẽ được hệ thống gửi báo cáo về user. Tuy nhiên người dùng có thể thiết lập những tùy chọn cảnh báo cho từng xe bằng cách click chọn

Quản lý điểm

Tạo mới điểm

Để tạo mới điểm, người dùng click trên bản đồ trực tuyến

Người dùng check chọn “Cho phép dừng xe” thì các xe thuộc bán kính của điểm này sẽ không được tính vi phạm, ngược lại các xe này sẽ được tính là vi phạm nếu đậu xe trong bán kính của điểm Nếu người dùng click chọn “Không dùng tính báo cáo” thì các báo cáo về ra/vào điểm sẽ không được lưu lại *Tính năng này đang được cập nhật

Xem trên những bản đồ khác

Người dùng có thể giám sát xe trên những loại bản đồ khác nhau

(1): Mở cửa sổ chọn bản đồ

(2): Chọn loại bản đồ để xem

(3): Chọn những layer để hiển thị trên bản đồ

online.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 13:34 do admin