User Tools

Site Tools


online:new

Xem trực tuyến-Mới

Giao diện mới cho phép người dùng thuận tiện hơn trong việc giám sát, theo dõi quá trình hoạt động, các vi phạm của xe

Tổng quan

Tại màn hình này người dùng có thể
  • Xem các xe được nhóm lại với nhau khi các xe có vị trí gần nhau trên bản đồ, khi rê chuột vào thì danh sách xe sẽ được hiển thị, và người dùng có thể click lên xe để xem chi tiết
  • Xem nhiều danh sách xe trên "Bảng Điểu Khiển", người dùng có thể dễ dàng di chuyển các danh sách xe này trong màn hình trực tuyến, hoặc tắt mở bằng cách chọn/bỏ chọn trong "Bảng điều khiển"

Các chức năng chi tiết

Giám sát trực tuyến

Danh sách xe được giám sát trực tuyến theo thời gian thực, và đưa chia ra thành những nhóm vi phạm mà nhiều chủ phương tiện quan tâm nhất: dừng lâu, lái xe liên tục, quá tốc...


Xem lại lộ trình

Chức năng này cho phép người dùng xem lại hành trình đã chạy trong quá khứ, người dùng có thể xem nhanh lộ trình trên bản đồ trong vòng 15', 30', 1h, 2h...


Người dùng click để xem đầy đủ thông tin lộ trình

Dữ liệu lộ trình


Dữ liệu dừng đỗ


Biểu đồ tốc độ, xăng dầu, dừng đỗGiám sát nhanh xe vi phạm Dừng lâu, không báo tài, quá tốc, lái xe liên tục

  • Danh sách xe dừng lâu
  • Xe không báo tài
  • Các loại khác

online/new.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/08/06 10:48 do admin