User Tools

Site Tools


listofvehicles:sensorvalue

Hướng dẫn sử dụng cảm biến giá trị

  • (1): Tên cảm biến cần sử dụng
  • (2): Dây đầu vào của cảm biến
  • (3): Số điện áp tương ứng với số lít chất lỏng. Sensor sẽ nhận giá trị điện áp qua dây đầu vào (2), dựa vào giá trị này hệ thống sẽ tính được số lit chất lỏng tương ứng dựa theo các mức điện áp và giá trị(số lít chất lỏng). Người dùng có thể thêm bớt các mức điện áp và giá trị, số lượng điện áp-giá trị càng nhiều thì dữ liệu càng chính xác

Người dùng cần liên hệ trực tiếp với bộ phận kỹ thuật để được hướng dẫn chi tiết

listofvehicles/sensorvalue.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/06/29 11:35 do admin