User Tools

Site Tools


reports:qcvn31speedbyroad

Hướng dẫn sử dụng báo cáo tốc độ theo cung đường

Báo cáo tốc độ theo cung đường cho phép người dùng thống kê vận tốc của xe theo thời gian cùng với vận tốc trên các cung đường, địa chỉ của các cung đường đó

Danh sách báo cáo


reports/qcvn31speedbyroad.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 16:57 do admin