User Tools

Site Tools


reports:detail

Hướng dẫn xem báo cáo tổng hợp theo ngày

Báo cáo tổng hợp theo ngày cho phép người dùng xem các thông tin sau theo ngày: Quãng đường đi được, Thời gian sử dụng xe, Thời gian dừng mở máy, Số lần dừng xe, Vận tốc trung bình, Vận tốc lớn nhất, Số lần vượt tốc, Số lần mở cửa,Ghi chú thêm

Danh sách báo cáo


reports/detail.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 14:55 do admin