User Tools

Site Tools


reports:qcvn31continuousdriving

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31continuousdriving [2015/07/03 16:38] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​
 +<​body>​
 +<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo lái xe liên tục</​h1>​
 +<​p><​b>​Báo cáo lái xe liên tục cho phép người dùng thống kê các hành trình lái xe trong ngày: Khoảng thời gian của từng hành trình, Quãng đường đi được của các hành trình, địa chỉ các điểm hành trình bắt đầu và kết thúc</​b></​p>​
 +<​h2>​Danh sách báo cáo lái xe liên tục</​h2>​
 +<p>
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​conituousdriving.png"​ class="​media"​ alt="">​
 +</p>
 +<p style="​color:​blue">​
 +Khi xe dừng quá 15 phút thì được tính cho một hành trình mới
 +</p>
 +</​body>​
 +</​html>​
  
reports/qcvn31continuousdriving.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 16:38 do admin