User Tools

Site Tools


reports:qcvn31speedbyroad

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

reports:qcvn31speedbyroad [2015/07/03 16:57] (hiện tại)
admin được tạo ra
Dòng 1: Dòng 1:
 +<​html>​ 
 +<​body>​ 
 +<​h1>​Hướng dẫn sử dụng báo cáo tốc độ theo cung đường</​h1>​ 
 +<​p><​b>​Báo cáo tốc độ theo cung đường cho phép người dùng thống kê vận tốc của xe theo thời gian cùng với vận tốc trên các cung đường, địa chỉ của các cung đường đó</​b></​p>​ 
 +<​h2>​Danh sách báo cáo</​h2>​ 
 +<p> 
 +<img src="/​lib/​exe/​fetch.php?​media=help:​reportqcvn31speedbyroad.png"​ class="​media"​ alt=""></​br>​ 
 +</​p>​ 
 +</​body>​ 
 +</​html>​
reports/qcvn31speedbyroad.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/03 16:57 do admin