User Tools

Site Tools


reports:closedoor

Hướng dẫn sử dụng báo cáo đóng mở cửa theo điểm và lộ trình

Báo cáo này thống kê người dùng những thông tin về trạng thái nguồn(tắt/mở), trạng thái cửa(đóng/mở), trạm xe đã qua, vận tốc xe, vị trí xe theo những điểm thời gian đã chọn

Để xem báo cáo này người dùng thực hiện các bước như hình:


reports/closedoor.txt · Thời điểm thay đổi: 2015/07/04 11:45 do admin