User Tools

Site Tools


start

Hướng dẫn nhanh

Đăng nhập

Ngoài phiên bản dành cho website, ứng dụng còn được thiết kế riêng cho các phiên bản dành cho Windows, Tablet, Web Mobile, Android, IOS

  • Chú ý: Đối với Android thì OS tối thiểu là 4.0.0; Đối với IOS tối thiểu là 7.0

Video hướng dẫn đăng nhập

Màn hình chính

Giám sát trực tuyến

Chức năng giám sát xe trực tuyến cho phé người dùng theo dõi những thông tin trực tuyến của xe: vị trí, thời gian, vận tốc, quãng đường…Ngoài ra người dùng còn có thể xem lại lộ trình, quản lý các vùng, đường, điểm trên bản đồ số

Từ màn hình trang chủ người dùng click chọn "Bản đồ"

Xem chi tiết


Quản lý danh sách xe

Quản lý danh sách xe cho phép người dùng thêm, xóa, chỉnh sửa danh sách xe mình. Đồng thời người dùng có thể quản lý các thiết bị, cảm biến, chi phí, bảo trì cho xe

Tại màn hình này người dùng có thể gửi danh sách xe về tổng cục đường bộ

Để sử dụng chức năng quản lý danh sách xe từ màn hình chính người dùng click chọn "Danh sách xe"

Xem chi tiết


Quản lý tài xế

Quản lý tài xế cho phép người dùng thêm, xóa, chỉnh sửa danh sách tài xế. Đồng thời người dùng có thể sử dụng tính năng điều tài xế cho xe

Để sử dụng chức năng quản lý danh sách xe từ màn hình chính người dùng click chọn "Quản lý tài xế"

Xem chi tiết


Quản lý chi phí

Quản lý chi phí cho phép người dùng thêm, xóa, chỉnh sửa danh sách chi phí. Người dùng có thể xem chi phí của danh sách xe, của từng xe, xem biểu đồ chi phí của xe theo thời gian

Để sử dụng chức năng quản lý chi phí, từ màn hình chính người dùng click chọn "Quản lý chi phí"

Xem chi tiết


Quản lý bảo trì

Quản lý bảo trì cho phép người dùng thiết lập những thông tin bảo trì, chi phí bảo trì cho xe. Hệ thống tự động thông báo thời hạn bảo trí(sắp tới, quá hạn)

Để sử dụng chức năng quản lý bảo trì, từ màn hình chính người dùng click chọn "Quản lý bảo trì"

Xem chi tiết


Quản lý hệ thống

Quản lý hệ thống cho phép người dùng thiết lập những thông tin về nhóm người dùng, Người dùng, Cảnh báo SMS, Cảnh báo Email, Loại địa điểm, Loại chi phí, Loại bảo trì, Thiết lập tùy chỉnh menu

Để sử dụng chức năng quản lý hệ thống, từ màn hình chính người dùng click chọn "Quản lý hệ thống"

Xem chi tiết


Quản lý nhật ký lái xe

Quản lý nhật ký lái xe cho phép người dùng cập nhật số km lái xe trong ngày của tài xế

Để sử dụng chức năng này, từ màn hình chính người dùng click chọn "Nhật ký lái xe"

Xem chi tiết


Quản lý xe đang cho mượn

Chức năng này cho phép người dùng theo dõi danh sách xe đang cho đối tác mượn

Để sử dụng chức năng này, từ màn hình chính người dùng click chọn "Cho mượn xe"

Xem chi tiết


Quản lý xe đang mượn

Chức năng này cho phép người dùng theo dõi danh sách xe đang mượn từ các đối tác

Để sử dụng chức năng này, từ màn hình chính người dùng click chọn "Xe đang mượn"

Xem chi tiết


Báo cáo thống kê

Chức năng này cho phép người dùng xem tất cả các báo cáo cần thiết cho người dùng. Người dùng cần xem báo cáo để biết thêm chi tiết

Xem chi tiết

start.txt · Thời điểm thay đổi: 2016/02/20 11:37 do admin